Szafarze Komunii Świętej

Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej
 

Nadzwyczajni Szafarze posługują w parafiach diecezji tarnowskiej od 1991 r. Do roku 2009 posługę Nadzwyczajnego Szafarza podjęło ponad 750 mężczyzn. Głównym zadaniem Nadzwyczajnych Szafarzy jest zanoszenie Komunii Świętej osobom chorym i starszym w każdą niedzielę i święta. Gdy zachodzi potrzeba pomagają kapłanom w swoich parafiach w udzielaniu Komunii Świętej wiernym podczas Mszy Świętej. Ponadto posługę Nadzwyczajnego Szafarza pełnią siostry przełożone wobec potrzebujących sióstr w swoich wspólnotach zakonnych.
 

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej są objęci formacją permanentną. Każdego roku są dla nich organizowane rekolekcje oraz dni skupienia. W naszej parafii posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej pełni Grzegorz Marć.
 

Kurs dla kandydatów, którzy pragną podjąć posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej odbywa się co dwa lata.

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj >.