ZMARŁ ŚP. KS. PRAŁAT JÓZEF HAMIGA

ZMARŁ ŚP. KS. PRAŁAT JÓZEF HAMIGA

W dniu 22 czerwca 2024 roku zmarł śp. Ks. Prałat Józef Hamiga – emerytowany proboszcz parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Pustkowie.

Ks. Józef Hamiga urodził się 18 lutego 1946 roku w Stadłach, jako syn Stanisława i Marii z domu Plata. Pochodził z parafii Podegrodzie. Egzamin dojrzałości złożył w 1964 roku w Starym Sączu. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 30 maja 1971 roku w Tarnowie.
Jako wikariusz pracował w parafiach: Jadowniki Podgórne (od 18 czerwca 1971 roku), Łososina Dolna (od 21 czerwca 1974 roku), Dębica – Matki Bożej Anielskiej (od 19 sierpnia 1978 roku) i Brzeźnica koło Dębicy (od 14 sierpnia 1980 roku).
W dniu 16 maja 1981 roku został mianowany proboszczem nowoutworzonej parafii pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika w Pustkowie. Ponadto sprawował urzędy: wicedziekana dekanatu Dębica – Wschód, notariusza i dekanalnego duszpasterza małżeństw i rodzin w dekanacie Pustków – Osiedle, dziekana dekanatu Pustków – Osiedle oraz członka Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej. Urząd proboszcza parafii pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika w Pustkowie pełnił do 13 sierpnia 2016 roku, a następnie pozostał w tejże parafii w charakterze rezydenta.
W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 20 grudnia 1983 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w dniu 10 grudnia 1988 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W dniu 19 września 2005 roku został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Bochni, natomiast w dniu 2 maja 2015 roku został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

źródło: https://diecezja.tarnow.pl/index.php/component/k2/item/10294-zmarl-sp-ks-pralat-jozef-hamiga-emerytowany-proboszcz-parafii-pw-sw-jozefa-rzemieslnika-w-pustkowie

Czerwiec 23, 2024 in Aktualności

Comments are closed.