Kancelaria parafialna

Kancelaria Parafialna czynna jest każdego dnia z wyjątkiem niedziel i świąt po zakończeniu nabożeństw porannych i wieczornych. Bardzo prosimy o przestrzeganie terminów. W razie nagłej potrzeby Kancelaria Parafialna czynna jest o każdej porze dnia i nocy!

 

Do udzielenia Sakramentu chrztu św. potrzebne są:

– Odpis aktu urodzenia dziecka z USC.
– Wyciąg z akt ślubu kościelnego rodziców (jeśli zawarty był poza parafią).
– Akt ślubu cywilnego (jeśli nie został zawarty ślub kościelny).
– Dane o rodzicach chrzestnych (imię, nazwisko, adres)
 

Rodzice chrzestni muszą spełniać następujące warunki:

– przyjęli sakrament bierzmowania (odpis aktu bierzmowania),
– małżonkowie po zawarciu ślubu kościelnego,
– dostarczenie przed chrztem zaświadczenia ze swojej parafii o możności bycia rodzicem chrzestnym (praktykujący katolicy).
 

Do udzielenia I Komunii świętej wymagane są:

– metryka chrztu (jeżeli obrzęd odbędzie się poza parafią chrztu kandydata).

 

Do udzielenia Sakramentu Bierzmowania wymagane są:

– metryka chrztu (jeżeli obrzęd odbędzie się poza parafią chrztu kandydata),
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji.

 

Do przyjęcia Sakramentu Małżeństwa wymaga się:

Narzeczeni zgłaszają się osobiście do kancelarii parafialnej po uprzednim umówieniu się z ks. Proboszczem na 3 miesiące przed ślubem. Przynoszą następujące dokumenty:

– dowody osobiste,
– metryki Chrztu św. (ważne 3 miesięcy od wypisania),
– świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Średnia),
– zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeżeli ślub odbywa się poza parafią chrztu)
– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne tylko 3 miesiące od daty wypisania i niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne — tzw. ślub konkordatowy) lub dokument z USC, jeżeli wcześniej zawarto związek cywilny.

 

Do odprawienia katolickiego pogrzebu potrzebne są następujące dokumenty:

– Odpis aktu zgonu z USC.
– Dane personalne zmarłego.
– Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (ostatniej Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
– oraz powiadomienie zakładu pogrzebowego o dacie i godzinie pogrzebu,
– kontakt z zakrystianką, organistą i grabarzem.